Miniautodrom ”Krapina

Telefon: 091 2050 477

Korištenje piste: Prema dogovoru

Dužina piste: 244m

Širina piste: 2.8 – 3.5m